Skip to content

Month: February 2004

ŽARKO KORAĆ, POTPREDSEDNIK VLADE SRBIJE U ODLASKU: Politički je opasna ideja da se Srbija posle 5. oktobra u potpunosti promenila

– Ne mogu da tvrdim da su međunacionalni incidenti i vandalizmi, koji se u poslednje vreme dešavaju na tlu Vojvodine posledica rezultata republičkih parlamentarnih izbora.…

Continue reading ŽARKO KORAĆ, POTPREDSEDNIK VLADE SRBIJE U ODLASKU: Politički je opasna ideja da se Srbija posle 5. oktobra u potpunosti promenila