Skip to content

Month: June 2007

JOVAN TEOKAREVIĆ, DIREKTOR BEOGRADSKOG CENTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE (BeCEI): Rusija će prihvatiti nezavisnost Kosova!

Mada je dosta nezahvalno predviđati šta će se zapravo desiti, jer smo po svemu sudeći ušli u period zastoja pregovora, mislim da će najrealniji scenario ipak biti sličan sadržaju Ahtisarijevog plana, bez obzira na trenutnu situaciju. Verujem da će se ići ka razdvajanju dvaju stvari koje se kod nas podrazumevaju kao jedna – a to su nezavisnost i suverenitet

Continue reading JOVAN TEOKAREVIĆ, DIREKTOR BEOGRADSKOG CENTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE (BeCEI): Rusija će prihvatiti nezavisnost Kosova!