Skip to content

O INFERIORNOJ SUPERIORNOSTI: Štreberi nacionalizma, roboti elita

Zaista je čudan, verovatno jedinstven, osećaj inferiornosti koji prati čoveka odgovarajuće nacionalnosti, rođenog u ovoj zemlji, koji ne može da napravi distancu, bar mali otklon, od teskoba ovih prostora. Kao da je pupčanom vrpcom vezan za tle, nikako da se pozabavi vlastitim identitetom, nikako da poskoči malo i pogleda svet oko sebe. Granice njegove države i nacije – njegove su granice, i na to pristaje bespogovorno i ponizno. On je rob države, bolje rečeno rob(ot) njenih elita.

A ako nas je ičemu moglo naučiti prethodnih deceniju i po, onda je to relativnost državnih projekata i neprijatelja, a pogotovo relativnost pojma nacije. Svako ko je iz kovitlaca protoka vremena bar na trenutak uspeo da izađe, da se otrese od prljavštine, mogao je jasno videti da je nacija izmišljen pojam, a nacionalizam – «poslednje utočište» najgore fukare, tačka ispod koje se ne može niže ići. Nacionalizam je najniži oblik vegetiranja, koji u sebi sadrži potpuno unižavanje i poništavanje svih civilizacijskih i humanističkih dometa. Kao retrogradna, anahrona pojava – pogotovo anahrona s kraja 20. i s početka 21. veka – on je u oštrom sukobu sa sadašnjošću, protiv koje se bori jedinim preostalim oružjem – destrukcijom; njegova društvena artikulacija u savremenom dobu ne može biti ništa drugo do destrukcija.

Da li nas to istorija hoće naučiti da svaki nacionalizam mora biti dva puta pobeđen? Prvog puta on ni sam nije svestan svog poraza, dok je drugi poraz potpun, katastrofalan i u njega nema nikakve sumnje. Posle konačnog poraza sledi period koji nas stalno podseća na poraz, nazovimo ga periodom denacifikacije. Ko posle prvog puta ne pristane na nju, posle drugog ga niko neće ni pitati.

Čudan je taj osećaj inferiornosti kada pripadaš naciji koja ni u svom punom zamahu nije uspela da napravi ništa više do jedan omanji, lokalni rat, koji je verovatno i bio tako krvav zbog pomenute inferiornosti. Prisetimo se samo koliki je procenat ovdašnjeg življa tokom devedesetih iz sveg glasa prizivalo Treći svetski rat! I pored sveg truda da ga proizvedu, u onom nastupu superiornosti koje inferiorne ponekad zahvati, danas su se suočili sa činjenicom da su tek jedan mali balkanski narod sa sumnjivom prošlošću i neizvesnom budućnošću.

U nedostatku valjanih argumenata, nacionalizam i njegovi pobornici koriste ograničen broj stereotipa i fraza (neko će ih valjda nekad u jednu omanju knjigu skupiti!), koji u sebi sadrže jedino zjapeću prazninu, koja se u jeziku ponaša kao «crna rupa» koja guta sve oko sebe. Retorika nacionalista je uvek površinska i plitka, kod darovitijih – barokna, ali svaka ozbiljnija analiza konstatovaće odsustvo bilo kakve veze sa stvarnošću i nedostatak imaginacije. Ekstremni primeri, koliko god opasni zato što zbog svoje vulgarnosti sjajno prianjaju za najniže socijalne slojeve, urenebesan su izvor humora (valjda ćemo doživeti da neko nekad iskoristi tu građu za film ili knjigu).

Na internet-forumima, koje se zanimaju za domaću političku scenu, ali, vezano sa njom, i za belosvetske, da ne kažemo globalne procese, pobornici nacionalizma sa istim onim osećajem superiornosti koji u borderline-nastupima nahvatavaju inferiorne, pokušavaju da iskažu neverovatno znanje svega onoga što se «po ovijem svijetu nahodi». Sa potpunom samouverenošću i tvrdoćom bukve, ponavljaju hiljadu puta izrečene fraze kao da su ih oni lično izmislili, kao da im je niko drugi do Bog krasni ukazao put koji drugi ne vide. Oni su štreberi nacionalizma, oni su roboti koje je odavno već neko isprogramirao.

Simbol ove države je mali Perica iz negdanjih viceva, mali Perica koji zauvek mora da ostane infantilni poslušnik svoje države i njene beskrajno morbidne elite, podvižnik koji će svoju pamet i svoj mali život bespogovorno žrtvovati kad god ovima to padne na um.

Nedim Sejdinović

 

Published inEseji

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *