Skip to content

Dejvid Kristal: SMRT JEZIKA

http://jasonkaune.com/?search=real-viagra-online «Smrt jezika» – to zaista strašno zvuči, baš kao i smrt čoveka. Sa jezicima veoma često umiru i kulturna nasleđa pojedinih naroda i etničkih grupa. Tokom sledećeg veka neumitno će prestati da postoji više o 50% svih današnjih jezika sveta, a kroz nekoliko vekova može se desiti da svi ljudi na planeti govore jednim jedinim jezikom. Dejvid Kristal, jedan od vodećih svetskih lingvista našao se, kako priznaje, u nedoumici da li stajati po strani i posmatrati umiranje civilizacija ili se angažovati i, u okviru svojih mogućnosti, sve učiniti da se taj proces bar uspori. Odlučio se za ovo drugo i danas je jedan od vodećih aktivista međunarodne Fondacije za ugrožene jezike. Njegova knjiga «Smrt jezika», koja se bavi ovim problemom, pisana je interesantno i dramatično, sa primerima od kojih se prosto naježite. I još nešto: mišljenje je esperantista, u skladu sa mitom o Vavilonskoj kuli, da će jedan i jedini jezik na svetu doprineti sporazumevanju i jedinstvu među ljudima i narodima. Ali, zar iskustvo nedavnih južnoslovenskih krvavih ratova između naroda koji govore istim jezikom to bar malo ne opovrgava?

Be First to Comment